Teknologi Pangan? Bukan Kelas Masak-Masak!

Apa itu Teknologi Pangan? Itu adalah salah satu jurusan dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Apa itu Teknologi Industri Pertanian? Ohh yang nanam padi dan nyangkul-nyangkul ya? Sebenarnya Teknologi Industri Pertanian bukanlah suatu profesi… Baca lebih lanjut